Toeval bestaat niet..

In het late voorjaar van 2013 verscheen een uitgebreid artikel over de ontdekking van Dwerguil als broedvogel in Wallonië. Deze vondst was niet geheel onverwacht aangezien Dwerguil in Duitsland, ter hoogte van de Hoge Venen, tot op minder dan 30 kilometer van de Belgische grens was genaderd. Dit artikel leidde tot een kleine paragraaf in de krant wat ook de ouders van Billy niet onopgemerkt was gebleven. Het krantenknipsel werd zorgvuldig uitgeknipt en opgehangen om de zoektocht van hun zoon te ondersteunen.

In het hoofdartikel stond vermeld dat de vogel vlakbij de grens werd waargenomen. Dit was de eerste belangrijke indicatie. Zo konden al heel wat bossen, dieper het binnenland in, uitgesloten worden. Langzaam aan werden de eerste bescheiden zoektochten georganiseerd langs de grens om een beeld te vormen van de omgeving. Een essentiële stap in het op zoek gaan naar fauna en flora waar je als waarnemer niet mee vertrouwd bent. Zo werd ‘perfect’ habitat ontdekt in de buurt van het militair camp van Elsenborn. Honderden (!) oude dode beuken met 10-tallen nestholtes staan er verspreid tussen heel oude sparren. Een waarneming hier bleef echter uit. Ondertussen werden andere indicaties gevonden in het artikel. Na een zoektocht op het internet van enkele doortastende vogelaars, leidden alle sporen naar één bewust stuk bos..

Op donderdag 13 maart 2014 arriveerde Billy in de Oostkantons voor de prospectie van het STARLING weekend, de week daarop.  Na een gezellige babbel met de vaste tellers van Bichterweerd (Limburg) op de Botrange en bijhorende leuke waarnemingen van Korhoen, Edelherten en Klapeksters, besloot Billy nog een poging te wagen in het bewuste stuk bos. De avond was al gevallen en de tijd werd heel nipt om nog het juiste tijdstip mee te pikken. Bij aankomst in de kern van het bos, werd onmiddellijk de zang van Dwerguil een 20-tal keer gehoord. Het ongeloof was te groot om de waarneming door te drukken en daarom werd de volgende ochtend naar de bewuste plek terug gekeerd. Om 6u30, een half uur voor zonsopkomst was Billy ter plaatse. Zoals beschreven in het artikel, beginnen de Dwerguiltjes dan te zingen. En inderdaad. Bijna onmiddellijk na aankomst begon een mannetje Dwerguil onophoudelijk te zingen uit volle borst. De vogel verplaatste zich na een 10-tal minuten, opgejaagd door een groep mezen, naar een nabijgelegen spar. Enkele minuten later popte het mannetje plots helemaal in de top van de spar op en bleef daar minstens 20 minuten zingen. Ondertussen zong minstens één andere vogel in hetzelfde perceel. De vogels werden met rust gelaten en in euforie zond Billy een sms naar zijn ouders wat leidde tot een leuke anekdote bij het verhaal. Het antwoord is veelzeggend (zie foto)..

De juiste manier om met dergelijke waarneming om te gaan, bestaat helaas niet. Wij kiezen er bewust voor de waarneming wereldkundig te maken, weliswaar met enkele basisregels om de verstoring van de broedvogels minimaal te houden. Gelieve hier rekening mee te houden. De exacte plaats wordt niet doorgespeeld via het internet maar kan ten alle tijde mondeling worden bekomen via waarnemers of telefoon.

 

TACTIEK

De vogels zijn ZONDER ENIGE TWIJFEL het best te lokaliseren 30 minuten voor zonsopkomst. Dit geeft je voldoende tijd om de zingende vogels te lokaliseren. De alarmerende mezen en vinken tonen aan in welke spar de vogel zit. ’s Avonds proberen om de vogels te zien, is met de invallende duisternis, gedoemd te mislukken en de slechtste tactiek (gouden tip!). Ook overdag nemen de kansen heel snel af. Gelieve hier uit respect voor de vogels, rekening mee te houden. De kern van één van de territoria ligt vlakbij de weg. Deze plaats kan mondeling worden bekomen via andere waarnemers of telefoon.

 

ETHIEK

  • Wij vragen aan elke waarnemer en fotograaf (!), om zoals steeds eindeloos respect voor de broedvogels en diens leefomgeving te hebben.
  • Er wordt gevraagd om geen geluid af te spelen om de vogels te zien. Wie er niet in slaagt de vogel(s) onmiddellijk te zien, moet de moeite nemen later nog eens terug te komen om zijn of haar geluk te beproeven. Het zijn residente vogels die nu al twee jaar op dezelfde plaats aanwezig zijn. Maak er ineens een daguitstap van. De Hoge Venen is de mooiste streek in België om, met collega vogelkijkers of met kind en gezin, een trip te maken. Waarnemingen van Klapeksters, Rode wouwen, Kraanvogels, Korhoenen, mezen, spechten, Waterspreeuwen en talrijke andere leuke vogelsoorten kleuren je dag! Geen stress, het lukt wel.
  • Het is ten strengste verboden om van de paden af te gaan. De vogel(s) komt/komen geregeld in de buurt van de toegankelijke paden. Er is verhoogde controle van het DNF en wie van de paden afwijkt, wordt bestraft met fikse boetes.
  • Voor goede foto’s van Dwerguil, is België absoluut niet de juiste plaats. Wees tevreden met je record shots en ga niet telkens dat stapje verder. Voor mooie foto’s verwijzen wij bijvoorbeeld naar onze reis in Scandinavië of Oost-Europa.

Geduld en respect is jouw allergrootste troef, succes.


Ondergetekend: David 'Billy' Herman