Twee geslaagde zeetochten op rij!

Afgelopen weekends waren we aanwezig op twee heel geslaagde Noordzee tochten. Deze tochten werden georganiseerd door Landschap vzw, Tierra Photo Tours en North Sea Pelagic.

Tochten op zee zijn altijd wel spannend. Je weet nooit wat er zal komen en hoe de omstandigheden zullen zijn. Soms is het onmiddellijk raak, terwijl het andere keren wat langer wachten is op die éne ultieme waarneming.. Beide tochten hadden elk hun eigen charme. De ene al wat onstuimiger dan de andere en elk met hun eigen uitschieters. Tijdens beide trips werden zowel Roodkeelduiker, Alken, Zeekoeten, Grote en Kleine jagers, talrijke Jan-van-Genten van alle leeftijdsklasses, Drieteenmeeuwen, Grote mantelmeeuwen en Pontische meeuw gezien. De grootste verschillen waren Bruinvissen op de ene trip en 10-tallen Noordse stormvogels plus een Papegaaiduiker op de andere trip! Kers op de taart was echter geen zeevogel maar een uitgeputte Veldleeuwerik die de show kwam stelen. Kortom, trips op de Noordzee zijn puur genieten en voor herhaling vatbaar!