Supertrip met vogelwerkgroep Mergus naar Bulgarije!

In de loop van 2014 contacteerde Vogelwerkgroep (VWG) Mergus van Natuurpunt ons met de vraag om een reis op maat te organiseren. Een vraag waar we met heel veel trots op in gingen! De waarnemingen in onderstaande verslag werden nagenoeg allemaal, meestal in de telescoop, gezien door ELKE deelnemer van de groep! Alle foto's van het verslag werden gemaakt tijdens de reis.

Op 1 mei 2015 trokken 12 Mergussers vol goeie moed met ons naar Varna, Noord-Oost Bulgarije. We werden opgewacht door de twee lokale gidsen en de chauffeur van een heel comfortabele en ruime bus! Op weg naar het noorden maakten we een korte stop. Knappe vondst van één van de deelneemsters, een Oehoe in de mist die zich niet zo eenvoudig liet zien! Later op de reis zou dit ruimschoots worden gecompenseerd. Bij aankomst kwamen de eerste leuke soorten met mondjesmaat binnen. Roodstuitzwaluw, Zwartkopmeeuw, Zwarte sterns en Geelpootmeeuwen. De volgende twee dagen zouden we in de buurt enkele zoetwatermeren bezoeken en de steppes rond de kaap van Kaliakra! Hier was de lente al duidelijk geëxplodeerd. Overal bloemenpracht en een mooie mix van soorten zoals Scharrelaars, adult mannetje Roodpootvalk, Kleine klapekster, de drie moerassterns samen (Witvleugel/Witwang/Zwarte), Bonte tapuiten, Kuifaalscholvers, Dwergaalscholvers, Witoogeenden, Grote karekieten, Balkankwikken, Roodkeelpieper, Steppenkiekendief, Duinpiepers, Kwakken, Kalanderleeuweriken, Kortteenleeuweriken, talrijke Grielen, Alpengierzwaluwen, Kleine vliegenvangers, Ralreigers, Zwarte ibis, Bruinvis (ssp. relicta), Bosruiter, Zomertalingen, Baardmannetje, Snor open en bloot, Ortolanen vlakbij, adult zomer Parelduikers, enkele dichte Appelvinken, Grauwe klauwieren, Hop, Noordse nachtegalen open en bloot, Bijeneters, Isabeltapuit, etc... Het bleef niet alleen bij vogels! Onder andere Siesel (soort grondeekhoorn), Scheltopusik, een dode Groene pad, Moorse landschildpad, Oostelijk tijmblauwtje en talrijke plantensoorten zoals adonissen, Purperorchis en affodil werden mooi waargenomen. Hoogtepunt voor dit deel van de reis was echter een fenomenale WILDE KAT die ongetwijfeld bij iedereen op het netvlies is gebrand.

 

 

Na de noordelijke kust trokken we naar het zuiden, richting Burgas. Onderweg op onze transferdag probeerden we waar mogelijk productieve stops te maken. Zo werden Arendbuizerd, Oehoe, talrijke Balkanvliegenvangers tot op enkele meters, Balkanbergfluiter, Slangenarend, Schreeuwarend, Roodkopklauwier, Draaihals open en bloot in de tele, Casarca, Syrische bonte specht, Cirlgors, Sperwergrasmus adult mannetje en een sublieme Zwartkopgors genoteerd! Daarnaast zagen we Slangenoogskink en Oostelijke smaragdhagedis.

 

 

In het zuiden van Bulgarije, langs de kust, wordt de streek rond Burgas gekenmerkt door zoutpannes en kwalitatieve eiken-beukenbossen. Op twee dagen tijd konden we daarom een mooie mix van bosvogels en steltlopers waarnemen! Belangrijkste in de rij waren Grijskopspecht prachtig in zit, een schuchtere Witrugspecht (ssp. lilfordi) die zich uiteindelijk mooi liet zien, Balkanvliegenvanger, Zeearend, 10tallen Schreeuwarenden en Wespendieven, Zwarte ooievaars, Kroeskoppelikanen, Kwak, Regenwulp, Zwarte ibissen, Purperreigers, Kraanvogel, Roze pelikanen, Roodstuitzwaluwen, Zwarte ruiters, 100den Kemphanen, Lachsterns, Dwergsterns, Steltkluten, Drieteenstrandlopers in zomerkleed, etc... Spectaculaire afsluiter van de steltloperdag was echter een groep van 100den tot 1000den Krombekstrandlopers en Kleine strandlopers met daartussen Bonte strandloper en enkele Breedbekstrandlopers! Simpelweg WOW. Verder tijdens dit deel van de reis ook nog Griekse landschildpad, Dobbelsteenslang, Platbuik, Vlinderorchis, Slangenooghagedis, nog meer Oostelijke smaragdhagedis, Wit Bosvogeltje, Vogelnestje, Harlekijn, endemische Tulpensoort, Grote vuurvlinders, Kegelkopbidsprinkhaan en een heerlijk uitzicht vanuit het hotel!

 

 

Na de kuststreek werd een transferdag ingepland om het binnenland in te trekken. Recht naar de Oostelijke Rhodopen, één van de meest biodiverse bergstreken van Europa. Onderweg was het hoofdtarget Keizerarend. Aangekomen op de plek vonden we al snel een adulte vogel die het beste van zichzelf gaf. Verder hier en in de buurt Duinpieper prachtig in de telescoop. Wielewalen schitterend te zien, Isabeltapuit, Grauwe kiekendieven, etc. Op een tweede stop hoorden we Griekse spotvogel en zagen we een mooie Nachtegaal, Kleine zwartkop en koppel Roodkopklauwier. Een enkeling van de groep zag een uitgekleurde Maskerklauwier maar helaas liet deze sloeber zich niet voor iedereen zien. Naast de vogels vonden we onder weg ook nog Vetkruidblauwtje, Bloemenblauwtje en een joekel van een Zandadder.

 

 

Het laatste deel van de reis werden we ondergedompeld in glooiend berggebied met kliffen, bossen, meanderende rivieren en verlaten bergdorpjes. Van vogels kregen we een heel ander pakket te zien dan de voorgaande plaatsen. Toppers in de rij waren Aziatische steenpatrijs, een lifer (nieuwe soort) voor bijna iedereen van de groep van Mergus, Aasgieren, Vale gieren, Oostelijke orpheusgrasmus/Kleine zwartkop/ Oostelijke Baardgrasmus en Sperwergrasmus voor iedereen, Oostelijke vale spotvogel, Rotszwaluw, Zwarte ooievaars, Oostelijke blonde tapuit, Grijze gors, Dwergarend, Blauwe rotslijster, Slechtvalk, Steenuilen, schitterende Dwergooruil, Rotsklevers subliem aan hun nest, een schitterende Griekse spotvogel, Steenarend en na hard doorzetten mooi open en bloot Rouwmezen als afsluiter. Extra's in de bergen waren Zuidelijke pijpbloemvlinder, Beekrombout, Vos, Koningspage, Groentjes, Knoopkruid- en Veldparelmoer, Griekse landschildpad, Geelbuikvuurpad, Hagedisslang, Wolfsmelkpijlstaart en Grote nachtpauwoog!

 

 

Moe maar heel voldaan keerden we zondag 10 mei terug van Bulgarije. Terug kijkend op wat een fantastische reis is geweest.

 

Reacties van de deelnemers

Lucas: De begeleiding was heel goed op een informele en vriendschappelijke manier. Heb tijdens deze reis veel bijgeleerd, in het bijzonder over de determinatie van vogels. Je voelde onmiddellijk dat deze mensen bereid zijn hun natuurkennis te delen met de groep. Natuurbeleving van de bovenste plank!

Johan: Alle gidsen waren super. Vooral de gedrevenheid dat iedereen zoveel als mogelijk alles zag vond ik zeer positief. Iedereen, beginner en meer ervaren, werd betrokken.

Paul: De reis heeft mijn verwachtingen ruim ingelost.

 

Langs deze weg willen we VWG Mergus bedanken voor het vertrouwen in STARLING.

Ondergetekende: David 'Billy' Herman