Kikkers, salamanders en padden!

We zijn trots op onze eerste workshop amfibieën, een uniek concept uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Gefocust op de ecologische achtergrond, herkenning èn fotografie! Lees hieronder het verloop van de dag, en bewonder de foto's genomen tijdens de workshop!

 

De avond voordien plaatsten we 8 fuiken in verschillende vijvers en poelen in het gebied. Streekkenner Geert gaf uitleg over het beheer en de voordelen die hieruit voortvloeien voor de amfibieën, zoals o.a. het visvrij maken (en houden!) van de vijvers. Een workshop voor amfibieën was voor bijna alle deelnemers helemaal nieuw en er werd dan ook uitgekeken naar de eerste waarnemingen. Eerste stop was voorzien in een natuurgebied met enorme diversiteit. In de fuiken werden meteen alle inheemse watersalamanders aangetroffen. Sommige individuen nog in prachtkleed, bij andere waren de ornamenten en felle kleuren al weer aan het verdwijnen. Na een uitleg over de levenscyclus bekeken we de kenmerken die het onderscheid tussen de Kleine watersalamander, Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander en Kamsalamander mogelijk maken. 

Nadien was er de mogelijkheid om de diertjes nog wat beter te bekijken en fotograferen in aquaria. Ook de Grote spinnende en Gevlekte geelgerande watertor, bijvangsten in de fuiken, kregen de nodige aandacht. Ondertussen waren de Poelkikkers al duchtig aan het kwaken en in de schaduwzones van het gebied werden verschillende Bruine kikkers waargenomen.

Amfibieën zijn helaas ook de meest bedreigde groep van alle vertebraten en ook dit aspect kwam aan bod tijdens de workshop. Naast verdwijnen en versnippering van geschikt habitat is ook de ziekte chytridiomycose, veroorzaakt door een schimmel en ook al vastgesteld in België, een probleem. Daarom werden alle schoenen en laarzen goed ontsmet alvorens we naar een volgende locatie trokken. Iets waar nog te weinig aandacht aan wordt geschonken in natuurmiddens!

Voor we aan het 2de deel van de workshop begonnen, konden we echter eerst genieten van een heerlijke maaltijd die Eveline voor ons klaargemaakt had. En na nog een koffietje konden we dan op zoek naar de kikkers en de padden!

Bij aankomst duurde het niet lang voor we onze doelsoort, de rugstreeppad, al van ver hoorden roepen. Terwijl we de eerste Rugstreeppad konden bewonderen, konden we nog genieten van een prachtige Nachtzwaluw. De zwoele nacht zorgde voor veel activiteit, waarbij ook Gewone pad, Bruine kikker, Bastaardkikker en een Alpenwatersalamander op het pad werden aangetroffen. De flitsers werden boven gehaald en de deelnemers konden de padden en kikkers vastleggen. De 100den stekende knijtjes maakten het er niet echt makkelijker op en uitspraken als "Ik word hier helemaal zot, maar echt, ik word zot!" waren volkomen terecht. Iedereen was dan ook blij dat op onze laatste halte deze insectjes afwezig waren. Verschillende roepende Boomkikkers zorgden voor een prachtig afsluiter. Waanzinnig hoe zo'n kleine diertjes zo'n geluid kunnen produceren! Het genieten van een prachtige boomkikkerconcert was het signaal om ons bed op te zoeken... Bedankt aan de deelnemers, volgend jaar opnieuw!

Met dank het ANB voor de samenwerking en aan de deelnemers voor het delen van hun prachtige beelden! 

Ondergetekende: Bert Willaert